2012, ഓഗസ്റ്റ് 2, വ്യാഴാഴ്‌ച

വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികപ്പെടുത്താന്‍ ഡാറ്റാ ഫോം


വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികപ്പെടുത്താന്‍ ഡാറ്റാ ഫോം
നമുക്ക് ഒരു സപ്രെഡ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഹെല്‍ത്ത് കാര്‍ഡിനാവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ പട്ടികപ്പെടുത്താനായി ഡേറ്റാ ഫോം എന്ന സങ്കേതം പരിചയപ്പെടാം. Application > Office > Open Office Spreadsheet എന്ന ക്രമത്തില്‍ സ്​പ്രഡ് ഷീറ്റ് തുറന്ന്

അതിന്റെ ആദ്യവരിയില്‍ തന്നെ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങളുടെ തലക്കെട്ടുകള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക.


Data menu വിലെ DataForm തുറക്കുക

. പുതിയ ഒരു ജാലകത്തില്‍ നമ്മള്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളുടെ തലക്കെട്ട് ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു ഫോം തുറന്ന് വരുന്നത് കാണാം.ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. New Button ന്ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടെ എന്റര്‍ ചെയ്ത ഡേറ്റാ സേവാകുന്നതും അടുത്ത എന്‍ട്രിക്കായി തയ്യാറാകുന്നതും കാണാം

2012, ജൂൺ 18, തിങ്കളാഴ്‌ച

ലുക്ക് അപ്പ് ഫങ്ഷന്‍ വര്‍ഗീകരണത്തിന്


ലുക്ക് അപ്പ് ഫങ്ഷന്‍ വര്‍ഗീകരണത്തിന്
Data form ഉപയോഗിച്ച് നാം നിര്‍മ്മിച്ച പട്ടികയില്‍ പുതുതായി BMI എന്നും Comment എന്നും രണ്ട് തലകെട്ടുകള്‍ കൂടി നല്‍കുക . ഇതില്‍ BMI എന്ന ബോഡി മാസ് ഇന്‍ഡക്സ് നമുക്ക് സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ട് പിടിക്കാം. ഇതിനായി ഉള്ള സൂത്രവാക്യം Weight/(Height X Height) എന്നതാണ്. ഇവിടെ Weight കിലോ ഗ്രാമിലും Height മീറ്ററിലും ആയിരിക്കണം.
ഉത്തരം കിട്ടേണ്ട ഒന്നാമത്തെ സെല്ലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിനുശേഷം = ചിഹ്നത്തില്‍ അമര്‍ത്തുക. അടുത്തതായി Weight കോളത്തിലെ അദ്യ സെല്ലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി / ചിഹ്നത്തിനുശേഷം ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് Height കോളത്തിലെ അദ്യ സെല്ലില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. * ന് ശേഷം കോളത്തിലെ അദ്യ സെല്ലില്‍ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റ് Close ചെയ്യുക.

Enter കി അമര്‍ത്തുന്നതോടെ BMI എന്ന സെല്ലിലെ ഒന്നാമത്തെ കോളത്തില്‍ ഉത്തരം വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഈ ഉത്തരം താഴേക്കുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കൂടി ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക.


Comment എന്ന കോളത്തിന് കീഴിലായി BMI 0-18.5 ആണെങ്കില്‍Under Weight എന്നും,18.5-25 ആണെങ്കില്‍ Normal എന്നും 25-30 ആണെങ്കില്‍ Over Weight എന്നും 30 ന് മുകളില്‍ ആണെങ്കില്‍ Obesity എന്നും തനിയെ വരുത്തണം ഇതിനായി ആദ്യം ഈ അളവുകളുള്ള Range Define ചെയ്യാം . പട്ടികയില്‍ എവിടെ എങ്കിലും അടുത്തടുത്ത രണ്ട് കോളങ്ങളിലായി
0
Underweight
18.4
Normal
24.9
Over Weight
29.9
Obesity
എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക .


ഈ പട്ടിക സെലെക്ട് ചെയ്ത് Data Menu വിലെ Range ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക .


തുറന്ന് വരുന്ന ജാലകത്തില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേര് നല്‍കി OK Button അമര്‍ത്തുക. ജാലകം ക്ലോസ് ചെയ്യുക.


Insert Menu വിലെ Function നില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജാലകത്തില്‍ Category എന്ന ഭാഗത്ത് Spreadsheet ഉം Function എന്ന ഭാഗത്ത് LOOKUP ഉം select ചെയ്യുക.
ജാലകത്തിലെ Next Button ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.


ഇപ്പോള്‍ ഉള്ള ജാലകത്തില്‍ Search Criterion എന്നതിനു വലതുഭാഗത്തെ Cell Selector ല്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് BMI ലെ ആദ്യ വിലയില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക . Cell Selector Maximise ചെയ്ത്
അടുത്തതായി Search Vector എന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മള്‍ ആദ്യം Define ചെയ്ത Range ന്റെ പേരു നല്‍കുക
ഇപ്പോള്‍ Function Wizard ന്റെ മുകളില്‍ വലുതു വശത്തായി Function Result എന്ന ഭാഗത്ത് BMI ക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള Comment വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം . ഇത് സെല്ലിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനായി OK ബട്ടണ്‍ അമര്‍ത്തുക
ഇത് അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് എല്ലാ സെല്ലിലേക്കും കമന്റ്സ് മാറ്റാവുന്നതാണ്.